Publications

aktuella publikationer/current publications

Tidskrifter/Magazines

Nutida Musik, tidskrift för ljudkonst och samtida konstmusik.Tidskriften firar sitt 60-årsjubileum 2017, och är Nordens ledande pappers-tidskrift inom sitt fält. Utkommer med 4 gånger per år. Redaktörer sedan våren 2016: Susanne Skog och Magnus Bunnskog. Läs mer på NMs egen hemsida: nutidamusik.com
Nutida Musik (“Contemporary Music”), a paper magazine on sound art and contemporary music. It is the leading magazine on  this artistic field in the Northern european countries, and celebrates its 60-year anniversary 2017. Editors:  Susanne Skog and Magnus Bunnskog. 4 issues per year, in swedish. Homepage: nutidamusik.com

 

Divan, Omslagtidskrift för kultur och psykoanalys. Utkommer sedan 1991 med två utgåvor om året, utsågs till Årets svenska kulturtidskrift 2015.
Susanne Skog är Divans redaktionssekreterare sedan 2017. Hemsida:
divan.nu
Divan is a magazine for culture and psycho analysis. 2 double issues per year since 1991, The Swedish culture magazine of the year 2015. Two double issues per year since 1991. Susanne Skog is editorial secretary/producer since 2007. Homepage: divan.nu

Böcker/books

Nutida Musik 60 år (arbetstitel)
En serie böcker med urval ur tidskriftens 60-åriga utgivning, tillsammans med nyskrivna essäer. Redaktörer: Susanne Skog och Magnus Bunnskog. Kommer ut under 2018.

Orbits Around a (nomadic) Archive 2013 – 2016
r a k e t a press (Stockholm, september 2017). Swedish, english and russian. More info soon. 

Fylkingen 80!Fylkingenboken 1 bild
Om Fylkingens verksamhet under 1993 – 2013. Boken innehåller 20 nyskrivna texter, en komplett föreställningsförteckning, ett femtiotal bildsidor samt en DVD med videoverk och dokumentationer. På svenska och engelska. Redaktör: Susanne Skog. Utgiven av Fylkingen, Stockholm 2014.
A book about Fylkingen during the years 1993 – 2013, in swedish and english. 20 new essays, a complete list over performances, publications and records, and a DVD with videoart and documentations. Editor: Susanne Skog (Fylkingen 2014, Stockholm.) 

Call to Mind. Works by Gunvor Nelson.931864dd-f4e8-4258-8244-2aae54ff52ba
En Blue Ray-utgåva med fyra verk av konstnären och experimentfilmaren Gunvor Nelson, samt tillhörande katalog med texter av Astrid Söderbergh Widding, Susanne Skog, Steve Anker och John Sundholm. Innehåller filmerna MY NAME IS OONA (1969), TIME BEING (1991) och RED SHIFT (1984), en trilogi med familjen som tema, samt TRUE TO LIFE (2006). Utgiven av Filmform (Stockholm 2014)
A Blu-ray featuring four films made by Gunvor Nelson plus a catalog booklet with texts by Astrid Söderbergh Widding, Susanne Skog, Steve Anker and John Sundholm. Films: MY NAME IS OONA (1969), TIME BEING (1991), RED SHIFT(1984) and TRUE TO LIFE (2006). (Filmform, Stockholm 2014)

Uppmärksamhetens former – elva performativa essäer. Omslag Uppmärksamhetens former
Texter av Lena Carlsson, Åsa Elieson, Moa Franzén, Vilda Kvist, Hanna Nordqvist, Anna Nyström, Britta Olsson, Thomas Olsson, Martin Glaz Serup, Susanne Skog, Peter Söderberg. Förord: Magnus Jacobsson. Redaktion: Moa Franzén, Hanna Nordqvist, Thomas Olsson, Susanne Skog. (StDH, Stockholm 2013)