Monthly Archives: July 2011

Radioteatern: Ickevåld mot våld

– om att inte slå tillbaka, med bl a Martin Smedjeback och Christina von Arbin.

Det här är ett program om civilt motstånd och ickevåld i praktik och teori, om andra sätt att tänka och handla i konfliktsituationer, och om att avvärja våld och krig genom att synliggöra och förändra i tid. Intervjuer med Martin Smedjeback,  fredsaktivist och ickevåldsutbildare, och Christina von Arbin som berättar om en ickevåldsaktion iscensatt av Sture Linnér 1961, då svenskt FN-sändebud i Kongo, med Lysistrate som manual.

Lyssna på programmet via radioteaterns hemsida genom att klicka här!
(T o m 7 augusti 2011. Scrolla ner till Lysistrate)

Läs mer här!

Programmet sändes för första gången i P1 fredagen den 8 juli direkt efter  återutsändningen av Keve Hjelms radiouppsättning av Aristofanes Lysistrate från 1959 med Ulla Sjöblom i titelrollen.

Divan 1-2 2011: Tema Mystik

Nya numret av Divan har kommit! Den här gången medföljer Inkräktaren av den franske filosofen Jean-Luc Nancy, som ett separat häfte. Texten finns inte tidigare på svenska och Nancy har skrivit till ett nytt stycke särskilt för Divan. Inkräktaren kretsar kring frågor om identitet med utgångspunkt i det hjärtbyte som författaren genomgick för några år sedan.

Den ordinarie Divanutgåvan har alltså temat Mystik. Här finns flera texter som ser samband mellan psykoanalys och buddhism, men också mystik i annan mening. Bland de medverkande finns Aase Berg, Anders Olsson, Kristian Lundberg, Magnus William-Olsson, Kate Larsson, David Titelman, W R Bion, Arne Jemstedt.

Birgitta Silfverhielm står för bilden på omslaget, samt det mesta av bildmaterialet inne i tidningen. Tre bilder av Joakim Eneroth finns också med.

Läs mer och beställ här!