Monthly Archives: March 2009

Divan nr 3-4 2008

divan-omslag-3-4-08-minst– Jag ser bilden inne i huvudet och sedan gör vi exakt som jag ser. Det blir aldrig några variationer, till exempel när det gäller vinkel. Det blir alltid samma vinkel,  säger konstnären Nathalia Edenmont i en intervju i senaste Divan. Vi träffades hemma hos henne bland hennes egna jättelika bilder, rekvisita från scenbyggen och med skåpen fyllda av fjärilsvingar. Det kom bland annat att handla om hennes nära förhållande till sina modeller och hennes noggrannt iscensatta fotografier, dramatiska men också egendomligt stilla.

Numret kretsar kring Kön/Kropp/Subjekt och här finns till exempel texter som Maria Yassas om Freuds penisavundsbegrepp och Helena Granströms “Kulturprocessen och det kusliga”. Jessica Benjamin gör en dekonstruktion av kvinnligheten, “passiviteten” och dotterns position och Judy Gammelgard skriver om kärlekens paradox hos Marcel Proust. Leif Dahlberg gör en närläsning av den franska konstnären Sophie Calle och hennes verk “Ta hand om Er”. Här finns Camilla Damkjaers märkliga text om genus inom svensk nycirkus, och så en helt ny dikt av Eva Runefelt! Bilder av Sophie Calle, Nathalia Edenmont och på glaskonstnären Åsa Jungnelius verk.

Du kan läsa en bit ur min intervju med Edenmont här, eller hela texten och alla de andra genom att köpa Divan 3-4 2008 i affären eller beställa från Nätverkstan enligt instruktioner som finns här.