Jungfru Catharina. Oxelösund 26 juni – 17 augusti 2015

Jungfru Catharina, S Skog

Sound Installation/Composition, commissioned by Sörmlands museum & Katrineholms kommun.
Place: Koordinaten, Oxelösund, Sweden
4 speakers/quad. 

I taket i foajén till biblioteket i Oxelösund hänger ankaret från det holländska skeppet Jungfru Catharina. Hon sjönk 1647 vid en liten ö i närheten efter en lång obemannad resa över Östersjön. Ljudverket knyter an till denna sista seglats, och till de morsesignaler från radiofyrar som tills för några år sedan kunde höras utmed hennes färdväg. In the ceiling in the library in Oxelösund hangs the anchor from the ship Jungfru Catharina who sank nearby in october 1647 after a long unmanned  trip over the Baltic Sea.  This piece connects to this last voyage, and the morse signals from the radio beacons that once could be heard along this line.
• Installationen är ett av åtta ljudverk som visas under sommaren 2015 på olika platser runt om i Sörmland, under samlingsnamnet Sound of Sörmland. The installation is one of eight audio works presented in summer 2015 at various locations around Sörmland, Sweden, as parts of the exhibition Sound of Sörmland.
Participating artists: Kristaps Gulbis, Bent Christoffersen, Karin Frennesson Westblad, Jon Leifson, Ann Rosen, Frode Gundorf Nielsen and Anders Östberg.

Mer om utställningen/More about the exhibition: www.sormlandsmuseum.se/soundofsormland