SR P1: Bilder som rör sig. Om konstfilm, experimentfilm och rörlig bildkonst

Bilder som rör sig
– om konstfilm, experimentfilm och rörlig bildkonst i Sverige
En kulturdokumentär av Susanne Skog.

Den rörliga bilden är sedan länge inflätad i konsten, ett självklart verktyg bland andra för många konstnärer. Att det har blivit så har förstås mycket med teknik att göra, ryckvis genom 1900-talet har den blivit allt mer lättillgänglig, med ett par särskilt stora kliv under 60-talet med videon och några decennier senare med digitaliseringen.

Susanne Skog har träffat tre konstnärer som alla använder sig av film och video, men med vitt skilda utgångspunkter och helt olika sätt att arbeta: Lina Selander, Fia-Stina Sandlund och Anna Linder. Dessutom medverkar Catrin Lundqvist, intendent på Moderna Museet och Anna-Karin Larsson, producent på Filmform, arkivet för svensk experimentfilm och videokonst.

Sänd första gången onsdagen den 29e augusti 2012 kl 14:03 i P1. Längd: 44.30 min.