Monthly Archives: January 2014

Att säga rummet. Fylkingen 2 februari 2014

Textualiteter mm med

MOA FRANZÉN
SUSANNE SKOG
PETER SÖDERBERG & ERIK PETERS
med vänner

Välkommen till en kväll med texten som utgångspunkt och material i interaktion med performativa rum, kroppar, tid, ting och ljud.
Verken rör sig i det mångtydiga rummet mellan iscensatt textualitet och talat skrivande.

Föreställningen börjar kl 19.00.
Dörren öppnas kl 18.30.

———————————-

Program:

Moa Franzén: Möjligheten att eller inte

Hela du är ett öra.
Hela örat är ett hålrum, ett tomrum.
Hela hålrummet vibrerar som ett alfabet.

Performancen Möjligheten att eller inte utforskar potentialiteten i tomhet och inaktivitet som plats och tillstånd genom publikens perception såväl som i den faktiska fysiska kontexten; verket leker med förväntningarna på sceniska iscensättningar.

———————————-

Susanne Skog: SLU10103 #1, #2 samt #3

Tre variationer av en 32 sekunder lång färd i rulltrappa nr SLU 10103 vid T-banestation Slussen, uppg. Hökens gata.
Medverkande: Åsa Elieson, Moa Franzén, Vilda Kvist, Anna Nyström, Britta Olsson, Thomas Olsson, Erik Peters, Susanne Skog och Peter Söderberg.

———————————-

Peter Söderberg läser Den frånvarande klangen, simultant med Erik Peters realisering av John Cages One7
”Den frånvarande klangen – reflexioner kring John Cages One7”
Denna textkomposition av Peter Söderberg blev resultat av ett projekt inom ramen för kursen ”Performativ kritik” under 2012/2013. Den framförs här i två olika versioner, med en röst (Peter Söderberg) respektive fyra röster (Moa Franzén, Anna Nyström, Britta Olsson, Susanne Skog). Simultant med läsningen framförs John Cages One7 i en realisering för live-elektronik av Erik Peters. De båda versionerna gestaltas i en rumslig iscensättning där text och musik belyser varandra i ett kontinuerligt växelspel.

18.30 – 22.00 (första akt 19.00)
Baren öppen i pauserna.
Entré: 80 kr. (60 kr stud./medlem)

Medlemsarrangemang: Susanne Skog

Fylkingen 80!

Fylkingen firar sitt 80-årsjubileum med en åtta dagar lång festival på fyra olika ställen i Stockholm:
Fylkingen celebrates its 80th anniversary with an eight day festival at 4 different locations in Stockholm:

22 november 2013, Moderna museets bar

23 och 24e november 2013, Musik/Teatermuseet

26 november 2013, Södra teatern

27 – 30 november 2013, Fylkingen

Själv bidrar jag under punkten Personalen under jubileets sista kväll (med stycket Ex-Birds #3 – en fältstudie) tillsammans med delar ur,  just, Fylkingens personal.
I contribute to the celebration with a performance during the last evening  together with some of the others from the Fylkingen Crew.

There is a Visitor #13

Footnotes in the State Darwin Museum, a special project at the 5th Moscow Biennale 2013 19sept – 20 oct 2013.
More about the project, the participants and the art works: visitor.nu
Initiated by Raketa

Ex-Birds #2
Piece for headphones and sixteen extinct birds.

The Pheasants
Piece for a glass case with a group of stuffed Phesants. (Four voices for vibration speakers, one for each of the glass case´s walls)