Monthly Archives: August 2013

Norbergfestivalen 2013

Norbergfestivalen 25 – 27e juli 2013
26 juli in Mimerlaven, presented by Fylkingen:

Susanne Skog and Ryan Tebo
“Communicating Vessels II” & “First Days of May”

The two pieces, “Communicating Vessels II” (Skog, sound) and “First Days of May” (Tebo, film), both take documentary material gathered by the artists as their source. The pieces were made separately and exist as an experiment in simultaneity within the presentation space, neither functions as accompaniment.

“Communicating Vessels II”
2-channel piece by Susanne Skog

This piece was created from documentary sounds. The recordings were made simultaneously in Stockholm and Berlin on November 22nd, 2012, the date of the bombing of the Tiergarten in Berlin in 1943 in which the Swedish embassy was also struck.
The recordings were then made into two separate compositions that are made to be listened to simultaneously. Each playing from its own audio channel.

“First Days of May”
Super 8 film transferred to video by Ryan Tebo

This is the collision of radical aesthetics and radical politics, filmed within the small, personal format of Super 8, on the same day during several different years in two different cities, Stockholm and Boston.

GEM – Gotlands Elektroniska Musikdagar

GEM 13-19 juli 2013

Hide Kulturbrott, 13 juli. Verk av och med: Susanne Skog, Helene Hedsund, Magnus Johansson, Daniel Eideholm, Mikael Strömberg, Daniel Borgegård Älgå, Pär Johanson, Jan Liljekvist.

Helge Ands Ruin, Visby, 16 juli. Verk av och med: Susanne Skog, Helene Hedsund, Magnus Johansson, Johan E Andersson, Sören Runolf, Lise-Lotte Norelius, Daniel Borgegård Älgå, Pär Johanson, Jan Liljekvist.

Ny bok: Uppmärksamhetens former

Uppmärksamhetens former
Elva performativa essäer

Texter av Lena Carlsson, Åsa Elieson, Moa Franzén, Vilda Kvist, Hanna Nordqvist, Anna Nyström, Britta Olsson, Thomas Olsson, Martin Glaz Serup, Susanne Skog, Peter Söderberg. Förord: Magnus Jacobsson

Redaktion: Moa Franzén, Hanna Nordqvist, Thomas Olsson, Susanne Skog

Stockholms Dramatiska Högskola Stockholm 2013 webshop

“Den performativa kritiken tar sin utgångspunkt i den konstnärliga interpretationen och dess särskilda sensibilitet. I varsin essä prövar och reflekterar antologins elva författare över förutsättningarna och möjligheterna i performativiteten som kritisk praktik. Föremålen för de olika undersökningarna varierar; en rulltrappa och dess sammanhang, tangodansens komplicerade dialog, den upplästa textens fenomenologi, dokumentationen av dans- och performanceföreställningar, ett stycke av John Cage och iscensättningen av en Hertha Müller-roman. Men boken rymmer också uppgörelser med och teoretiska försök att ringa in begreppen kritik, performance och performativitet.”

Slussen 10103 – två strategier
av Susanne Skog

Ur textens inledning:

“/… / they are walkers, Wandersmänner, whose bodies follow the thicks and thins of an urban ‘text’ they write without being able to read it. These practioners make use of spaces that cannot be seen; their knowledge of them is as blind as that of lovers in each other’s arms.” (M de Certeau, 1984)

Från spärrarna i Slussens T-banestation från Götgatan vid Hökens gata i Stockholm löper tre långa rulltrappor i bredd. Två går uppåt från plattformshallen medan den längst till vänster går ner. I denna passage mot underjorden finns ingenting annat än dessa rulltrappor. Inga sidoutrymmen eller vanliga trappor. Taket är vitt och välvt, längst ner tre små blygrå hemisfärer som innehåller övervakningskameror, en för varje trappa. Reklam på väggarna. Det är allt. Färden ner tar 32 sekunder.
En oftast lugn och genast glömd åktur – i själva verket stinn av inre och yttre flöden, genomkorsad av samverkande politiska, sociala och historiska parametrar och villkorad av fysiska, mekaniska och perceptionsmässiga faktorer. Det mesta ligger bortom vardagsmänskans medvetna horisont, men överförs ändå till våra kroppar och sinnen på olika mer och mindre subtila sätt. Våra rörelsemönster berättar ständigt om de sammanhang de är en del av: var och hur vi står på trappsteget, hur vi lägger handen på gummiledbandet och avpassar avståndet oss åkande emellan. /…/(s 9 – 20)


P2 Elektroniskt: Fylkingen – En lekfull 80-åring

Två timmar med och om Fylkingen inför 80-årsjubileet i november 2013!
Intervjuer med Susanne Skog (ordförande), Per Åhlund (producent), Lise-Lotte Norelius, Sören Runolf, Åsa Stjerna och Bill Brunson.
Musik och ljud av Sten Hanson, Paulina Sundin, Susanne Skog, Jonas Broberg, Lars Gunnar Bodin, Lise-Lotte Norelius, Mattias Petesson, Sons of God, Åke Hodell, Daniel Karlsson, Välfärdsorkestern, Christine Ödlund, Andreas Tilliander, Ilmar Laaban, Anders Blomqvist, Dan Fröberg, med fler.

Ett program av Andreas Tilliander, Hanna Kihlander och Mats Almegård.
P2, Söndag 7 april 2013 kl 20:00 Läs mer!

Divan 1-2 2013 Libidons klibbighet

Nytt nummer av Divan!

Konst: Sara-Vide Ericson (även omslag), Annika von Hausswolff
Text:
Elfriede Jelinek Ur Babel; Jonas Brun Dikter; Jérémie Koering I Narcissus spegel; Sara Stridsberg Was it ever love?; Carin Franzén Kärlekens metamorfoser; Heptameron Nittonde historien; Clarence Crafoord om psykoanalysens klibbighet; John Swedenmark Sartres gökunge; Boyan Manchev Den nya Arachne; Karl Abraham Om en särskild form av neurotiskt motstånd/…/; Jean Laplanche Sexualbrottet; m.m. Läs mer: divan.nu

The Embassy Reconstructed – Nordic Embassies Berlin/Transmediale 2013

Participants: Brandon LaBelle, Jacob Kirkegaard, Juliana Hodkinson, Liv Strand, Susanne Skog, Åsa Stjerna (initiator) and KNM (Kammerensemble Neue Musik, Berlin) More info

Communicating VesselsCommunicating Vessels Nordic Embassies Berlin jan-feb 2013

Susanne Skog presents two semi-transparent glass vessel that transmit sound to each other. The piece relates to territorial aspects of The Embassy (conceptual stability/physical fragility), the degree of transparency and selective/encrypted communication. The Swedish Legation in Berlin was founded in 1912 at the same place where the Nordic Embassies are located today. On November 22nd 1943 the Swedish Embassy was destroyed during the bombing of the Tiergarten. The sounds being transmitted between the cylinders are made up of recordings from Stockholm and Berlin on November 22nd 2012.

(the Lounge, Felleshus)

SR P1: Ring Kulturradion! Vintern 2012-13

Programmet som återkommer med en obekymrad oregelbundenhet…Gunnar Bolin Foto: Johan Ljungström/SR

Programledare: Gunnar Bolin, producent: Susanne Skog.

Ring Kulturradion är ett direktsänt telefonväkteri dit lyssnarna kan ringa och fråga om vad som helst som har med kultur att göra. Ingenting är för smått, inget för stort för att fråga om. Panelen utlovar någon sorts svar på allt.

Panelen denna vinter (30 november 2012 och 8 februari -13): Sven-Hugo Persson (dramaturg, Dramaten), Mats Arvidsson (konstkritiker), Camilla Lundberg (musikkritiker SVT), Anneli Dufva (teaterkritiker, SR Kulturred.), Dan Hallemar (arkitekturskribent, redaktör för tidskriften Arkitektur), Maria Edström (litteratur- och teaterkritiker , SR Kulturred).

Divan om översättning

Nr 3-4 2012 av Divan har temat Översättning

“Om Singing”, text av Susanne Skog om arbetet med och tankarna bakom ljudverket Singing (s 34 – 36).

Mer ur innehållet: Paul Ricoeur: Översättandets trots och lycka. John Swedenmark om Ricoeur. Nicholas Ray: Förförelse, mottaglighet och det ”feminina”. Susanne Skog: Diwanism. Vibeke Emond & Nina Weibull om Murakami. Judy Gammelgaard: Varför Dora försvann. Marcia Sá C. Schuback: Översättning och exil. Marie Lundquist, dikter. Och mer. Konst: Dag Notini, Koichi Kurita, Joseph Kosuth.

Läs inledningen
Läs mer och beställ tidskriften på divan.nu

Sound of Stockholm: Panelsamtal om konsten och framtiden

Kan konsten leda resan mot framtiden?

Panelsamtal om konsten och framtiden, Sound of Stockholm, 22 november 2012

Inledning: Stina Westerberg (generaldirektör Statens musikverk)

Föredrag: Sanne Krogh Groth (biträdande professor vid Roskilde Universitet, chefredaktör för Seismograf/DMT), Stine Hebert (curator på Charlottenborg i Köpenhamn), Susanna Eastburn (chef för engelska Sound and Music), Susanne Skog (ordförande för Sound of Stockholm och Fylkingen) och Virve Sutinen (chef för Dansens Hus i Stockholm)

Moderator: Isabel Thomson (internationell koordinator Musikplattformen)

För videodokumentation, se här.