Monthly Archives: May 2010

Kosmo P1: om tillblivelsen av EXPO 2010 i Shanghai

I mitten av april i år for jag till Shanghai för att installera mina ljudinstallationer gjorda för den svenska paviljongen. Det handlar om åtta olikartade ljudskapelser som skulle på plats, och paviljongen var fortfarande en byggarbetsplats. Vi fick sätta ljudet om kvällarna, då var det lite tystare och färre kinesiska byggjobbare i huset.
Vid sidan av arbetet med själva paviljongen spelade jag in säkert tio timmar av ljud från Expoområdet och, framförallt från andra delar av Shanghai… för jag blev ju kvar en vecka längre än beräknat… vulkanen på Island. Stort tack till den!

Jag gjorde sedan en ganska personlig betraktelse från världsutställningen-under-arbete till P1s nya kulturprogram Kosmo. Det hela sändes den 15e maj, men du kan höra det till och med någon vecka in i juni via Kosmos lyssningsarkiv. Dit kommer du genom att trycka här.