Monthly Archives: January 2010

EXPO 2010 Shanghai

Den 1a maj 2010 öppnar världsutställningen i Shanghai. Sedan i höstas arbetar jag med en serie ljudinstallationer till den svenska paviljongen.  Ännu kan jag inte presentera några länkar med ljud här – det kommer – men läs tills vidare gärna mer om Sweden EXPO 2010 här.

May 1 is the opening day of World EXPO 2010 in Shanghai. During this autumn I have been working with a series of sound installations for the Swedish pavilion. For the moment I can’t put any links here with material from the installations – it will come – but in the meantime: read more about EXPO 2010 and the Swedish participation here.

Divan 1-2, 3-4 2009 och Divan.nu

Under 2009 har det förstås kommit ut ett par nummer av Divan, tidskriften för pyskoanalys och kultur som kommer just två gånger om året. I samband med att 3-4 2009 kom strax före jul, lade vi också upp Divans nya hemsida, välkommen dit! (design och admin: undertecknad, som också är Divan redaktionssekreterare sedan 2007).Omslag 3-4 03

Divan 3-4 2009  Åtrå

Lite ur innehållet: Sexualitetens nyckelroll inom psykoanalysen (Louise Ramsby), I det undermedvetnas dova dunkel (om E-A  Karlfeldt sista dikt, av John Swedenmark), Lyrik, sublimering och litteraturens ars erotica (Lars Nylander), Kärlekens villospår (Clarence Crafoord), Gunnar Ekelöf, kvinnan och begärets förskjutning (Agnes Mesterton). Två klassiker: Freuds text Om den allmäna tendensen till nedvärdering inom kärlekslivet ( ur Freuds Samlade skrifter band V, 1998) och R.J. Stollers Sexuell upphetsning (ur Sexual Excitement; Dynamics of Erotic Life, 1979). Konst av bl a Annika Svenbro, Max Walter Svanberg, Paul Cézanne, Gunnel Wåhlstrand och foton på Helena Hörstedts märkliga svarta kreationer.

divan 1-2 2009SLUTVERSIONDivan 1-2 2009 Det Auktoritära

Lite ur innehållet: Nu måste vi lära barn att inte lyda (samtal med Anita Dahlgren, Cecilia Modig och Gloria Zeligman om auktoritära och demokratiska uppfostringsmetoder), Freud och samhällsforskningen (Anders Ramsay), Metoder för föräldraskap – Varför och varför inte? (Jesper Juul), Traumat, upprepningen och hämnden (Kirsten Hyldgaard), Sofokles Antigone och det moderna autonomiprojektet (Fotis Theodoridis), klassiker: Den reviderade psykoanalysen av Theodor  W. Adorno . En ny diktsvit av Eva Ribbich och konst av Hans Lannér och Tapio Tuominen.